Mariano's home page

There's no place like 127.0.0.1

\projects\platnik_haslo

Uzyskiwanie haseł w programie Płatnik 5 i 6

Hasła trzymane są w rejestrze systemu Windows, hasło administratora w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PROKOM Software SA\Płatnik\5.01.001\Admin w kolejnych wartościach AdmXX (każda zmiana hasła dodaje 1 wpis, aktualne hasło znajduje się w polu AdmXX o największej wartości XX). Przy instalacji wypełnianych jest kilka wartości początkowych, do Adm1 wpisywana jest aktaulna data, do Adm2 i 3 - imię i nazwisko administratora, do Adm4 początkowe hasło. Przy zmianie hasła do starego dopisywany jest znak '1'. Hasło może mieć maksymalnie 24 znaki

Można zwalczyć wymuszanie zmiany hasła co miesiąc ustawiając w kluczu HKLM\SOFTWARE\PROKOM Software SA\Płatnik\6.01.001\Parametry\LimitHasła większa liczbę dni ważności hasła (domyślnie jest 30).

Hasło bazy danych (ostatniej użytej) znajduje się w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PROKOM Software SA\Płatnik\5.01.001\Baza, pole Jet OLEDB:Database Password.

Wersja: 4.5.1.0

Program do odzyskiwania zapomnianego hasła z programu płatnik. Za jego pomocą można odczytać aktualne hasło administratora, bazy danych, zmienić wymuszanie zmiany hasło co 30 dni. Do poprawnego działania programu wymaganu jest .NET 2.0 oraz biblioteki run-time Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package do ściągnięcia ze strony Microsoft.

- Algorithm source code


Informacje zaczerpnięte z http://platnik.fork.pl/

.